Kategorijos
Straipsniai

Keli paprasti būdai, kaip apsaugoti savo tinklalapį nuo įsilaužimų

Šiuolaikinėje skaitmeninėje erdvėje tinklalapiai tampa nepakeičiama verslo veiklos dalimi. Tačiau ši didėjanti priklausomybė nuo interneto taip pat atneša pavojų – vienas iš jų yra įsilaužimai. Norint apsisaugoti nuo piktavališkų asmenų veiksmų, kurie gali lemti duomenų vagystes ar žalingą tinklalapio veiklą, svarbu imtis tinkamų saugumo priemonių. Šiame straipsnyje aptarsime kelis paprastus būdus, kaip apsaugoti savo tinklalapį nuo įsilaužimų, pradedant nuo populiaraus paslaugos Cloudflare iki kitų techninių žinių reikalaujančių priemonių.

1. Pasinaudokite Cloudflare

Cloudflare yra viena iš populiariausių ir patikimiausių saugumo platformų, kuri gali padėti apsaugoti jūsų tinklalapį nuo įvairių grėsmių. Ji veikia kaip tarpininkas tarp lankytojų ir jūsų serverio, filtruodama kenkėjišką pranešimų srautą. Cloudflare taip pat gali užtikrinti DDoS atakų apsaugą, nuolatinei saugumo paieškai ir net suteikia SSL šifravimą, padedantį užtikrinti duomenų perdavimo saugumą.

2. Regulariai atnaujinkite tinklalapio valdymo sistemą (TVS) ir įskiepius

Nepaisant to, ar naudojate populiarią turinio valdymo sistemą (pavyzdžiui, WordPress) ar savo kurtą sprendimą, svarbu reguliariai atnaujinti visus sistemos komponentus. Tai apima ne tik pačią sistemos versiją, bet ir visus naudojamus įskiepius bei temas. Daugelis atnaujinimų skiriami būtent saugumo spragų užtaisymui, todėl jų ignoravimas gali lemti kenkėjiškų asmenų lengvą patekimą į jūsų tinklalapį.

3. Tvarkykite prieigos teises

Vengti potencialių įsilaužimų galima užtikrinant, kad tik ribotas asmenų skaičius turėtų prieigą prie tinklalapio administravimo sąsajos. Panaudodami stiprias slaptažodžio politikas ir vengdami bendrinimo tarp vartotojų, galite sumažinti pavojų.

4. Įdiekite apsaugos įskiepius

Dažnai turinio valdymo sistemų parduotuvėse rasite įvairių apsaugos įskiepių, kurie padidina jūsų tinklalapio saugumą. Tokie įskiepiai gali stebėti bandymus įsilaužti, blokuoti kenkėjiškus IP adresus, saugoti nuo brute-force atakų ir kitų grėsmių.

5. Sekite saugumo pažeidimus

Nepriklausomai nuo visų įdiegtų saugumo priemonių, nepamirškite stebėti savo tinklalapio aktyvumo. Naudojant saugumo įrankius ar paslaugas, galite stebėti įtartiną veiklą ir greitai reaguoti į galimas grėsmes.

Apibendrinimas

Saugus tinklalapis yra esminė skaitmeninio verslo sėkmės dalis. Nors absoliučiai apsaugoti nuo įsilaužimų neįmanoma, galima žymiai sumažinti pavojų naudojant šias paprastas, bet veiksmingas saugumo priemones. Nepamirškite, kad skirtingi tinklalapiai gali reikalauti skirtingų priemonių, todėl svarbu nuolat stebėti saugumo situaciją ir prireikus prisitaikyti prie naujų grėsmių.

Kategorijos
Straipsniai

Kuo skiriasi Projektas nuo Produkto?

Projektai ir Produktai informacinių technologijų sektoriuje yra dvi skirtingos valdymo ir plėtros paradigmos. Jie skiriasi ne tik savo tikslais ir trukme, bet ir atliekamų veiksmų bei vadovų atsakomybėmis. Šiame straipsnyje apžvelgiu, kas iš esmės yra projektai ir produktai, ir pateiksiu pavyzdžius, kaip skiriasi projektų vadovas ir produkto vadovas.

Projektai informacinių technologijų sektoriuje:

Projektas yra laikinasis pastangų procesas, kurio tikslas yra sukurti unikalų produktą, paslaugą ar rezultatą. Projekto trukmė yra ribota, jis turi aiškias pradžios ir pabaigos datos, ir yra įgyvendinamas etapais. IT projekto pavyzdžiai gali būti naujo programinio produkto kūrimas, informacijos sistemos diegimas ar infrastruktūros įdiegimas.

Projektų vadovo vaidmuo:

 • Projekto apibrėžimas: Nustato projekto tikslus, apimtį, resursus ir laiko planą.
 • Komandos sudarymas: Sudaro projekto komandą ir priskiria atsakomybę už konkrečius darbus.
 • Progreso stebėjimas: Stebi projekto eigą, atsižvelgdamas į numatytus grafikus ir biudžetą.
 • Rizikos valdymas: Identifikuoja galimas rizikas ir įgyvendina priemones jų mažinimui.
 • Komunikacija: Užtikrina tarpusavio bendradarbiavimą ir informacijos srautą projekto dalyviams.

Produktai informacinių technologijų sektoriuje:

Produktai yra ilgalaikiai IT plėtros rezultatai, kurie gali būti programinės įrangos, mobiliosios aplikacijos, informacijos sistemos ar paslaugos. Jie yra skirti nuolatiniam naudojimui arba pardavimui rinkoje. IT produktų pavyzdžiai gali apimti populiarias socialinių tinklų platformas, duomenų saugumo programinę įrangą ar internetines prekybos svetaines.

Produkto vadovo vaidmuo:

 • Produkto strategija: Nustato produkto viziją, tikslus ir ilgalaikę strategiją.
 • Rinkos analizė: Tyrinėja rinką, konkurentus ir vartotojų poreikius.
 • Produkto plėtra: Vadovauja produkto kūrimo procesui nuo pradžios iki pabaigos.
 • Verslo rezultatų atsekimas: Seko produkto naudojimui, gauna grįžtamąjį ryšį ir įvertina produkto sėkmę.
 • Komandinis bendradarbiavimas: Bendrauja su įvairiomis komandos dalimis, tokiomis kaip dizaino, inžinerijos ir marketingo komandomis.

Projektų vadovo ir produkto vadovo skirtumai:

 1. Tikslai: Projekto vadovas siekia sėkmingai užbaigti projektą laiku ir pagal numatytą biudžetą, o produkto vadovas yra atsakingas už produkto sėkmę rinkoje ir ilgalaikį pelną.
 2. Trukmė: Projektai turi ribotą trukmę ir apima konkretų darbų rinkinį, o produktai yra nuolat plėtojami ir plečiami per ilgesnį laikotarpį.
 3. Fokusas: Projekto vadovas yra orientuotas į tikslų įgyvendinimą, o produkto vadovas fokusuojasi į produkto strategiją ir rinkos poreikius.
 4. Komandos sudėtis: Projekto vadovas formuoja laikiną komandą projektui, o produkto vadovas dažnai dirba su nuolatine produkto plėtros komanda.
 5. Rizikos valdymas: Projekto vadovas įgyvendina rizikos valdymo priemones, susijusias su projekto įgyvendinimu, o produkto vadovas stengiasi minimizuoti rizikas, susijusias su produkto rinkos sėkme.

Projeketo valdymo kompetencijas galima pagerinti pasirinkus tinkamus kursu, kuriuos rasite čia.

Vis dėlto, reikia pažymėti, kad projekto ir produkto vadovai dažnai glaudžiai susiję ir turi bendradarbiauti siekiant pasiekti organizacijos tikslus. Vertėtų efektyviai bendrauti ir koordinuoti savo pastangas, kad būtų užtikrintas sėkmingas produkto įgyvendinimas ir įėjimo į rinką strategiją.

Kategorijos
Straipsniai

ES parama MVĮ skaitmeninimui 2023

2023 m. II ketv. pabaigoje numatomą skelbti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ kvietimas ,,MVĮ skaitmeninimas“ .
Priemonės ,,MVĮ skaitmeninimas“ tikslas: skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją.

Remiama veikla: E. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ), perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

 • klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus;
 • ir/ arba išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Galimi pareiškėjai: MVĮ, veikiantis ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 100 000.

Paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos: pajamos gaunamos iš pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo per ataskaitinį laikotarpį ir nurodomos tokiuose dokumentuose, kurie įrodo paties pareiškėjo pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo mastą. Pajamos, gaunamos už prekių ar paslaugų perpardavimą, nėra laikomos paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamomis.

Numatomas finansavimas: iki 70 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • programinės įrangos: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;
 • tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos;
 • su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos;
 • projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e-komercijos modelio diegimu būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Kvietimas: numatomas 2023 m. II ketv. pabaigoje.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,MVĮ skaitmeninimas“ rasite čia.