Kategorijos
Straipsniai

ES parama MVĮ skaitmeninimui 2023

2023 m. II ketv. pabaigoje numatomą skelbti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ kvietimas ,,MVĮ skaitmeninimas“ .
Priemonės ,,MVĮ skaitmeninimas“ tikslas: skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją.

Remiama veikla: E. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ), perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

  • klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus;
  • ir/ arba išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Galimi pareiškėjai: MVĮ, veikiantis ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 100 000.

Paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos: pajamos gaunamos iš pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo per ataskaitinį laikotarpį ir nurodomos tokiuose dokumentuose, kurie įrodo paties pareiškėjo pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo mastą. Pajamos, gaunamos už prekių ar paslaugų perpardavimą, nėra laikomos paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamomis.

Numatomas finansavimas: iki 70 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • programinės įrangos: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;
  • tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos;
  • su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos;
  • projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e-komercijos modelio diegimu būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Kvietimas: numatomas 2023 m. II ketv. pabaigoje.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,MVĮ skaitmeninimas“ rasite čia.

Kategorijos
Projektai

Užduočių valdymo sprendimas

2022 metų pabaigoje startavo naujas projektas, kuris leido smulkioms įmonėms lengviau valdyti savo turimus resursus, planuotis užduočių atlikimą bei stebėti progresą. Vartotojų atsiliepimas, kad iki tol nerado tinkamo sprendimo, kadangi dauguma rinkoje arba ribotų funkcijų arba per daug sudėtingi.

Kol kas projektas tik testavimosi stadijoje ir vystomas su ankstyvaisiais vartotojais. Plačiau apie projektą: okalte.com

Kategorijos
Projektai

Meistrų užsakymo platforma

2020 metų pradžioje startavęs projektas GETFIX, kurio tikslas palengvinti meistro (santechniko, elektriko ar staliaus) užsakymą. Platforma staiga išpopuliarėjo prasidėjus visuotiniam karantinui ir pradėjus veiklą sostinėje. Sėkmės paslaptis buvo išskirtinis dėmesys meistrams. Platforma atsižvelgdavo į pastarųjų pastebėjimus atliekant vystymo darbus.

2022 metais proejtas buvo parduotas City Service įmonių grupei.

Kategorijos
Projektai

Intenetinė ūkininkų prekių parduotuvė

2016 metais startavęs projektas „Balta karvė” buvo skirtas surinktas prekes iš ūkininkų pristatyti pirkėjams. Projektas buvo unikalus, kadangi pasiūlė pirkėjams trumpą tiekimo grandinė (nuo prekių paėmimo iš ūkininkų iki pristatymo praeidavo iki 24h). Sistema buvo automatizuota, kad pirkėjams užsakius prekes iki tam tikros valandos, visi ūkininkai gaudavo užsakymo lapus ir į centrinį sandelį pristatydavo prekes. Pirkėjai galėdavo atsiimti iš vietos arba pristatydavome nurodytu adresu.

Deja, projektui trūko finansavimo ir žinių reklamuojant, todėl 2017 metų pabaigoje buvo sustabdyta veikla.